TALK Zone

Дмитро Жоравович посприяв працівнику АРМА в отриманні відмінної оцінки

АРМА перебуває під постійним контролем громадськості. У суспільства є постійний запит до АРМА, щоб цей орган працював максимально прозоро. Останні публікації в ЗМІ демонструють, що існують великі питання щодо прозорості АРМА в частині управління арештованими активами, закриття незапущеного в промислову експлуатацію реєстру арештованого майна, непрозорості кадрової політики - небажання надати елементарний перелік вакантних посад.

Але нинішнє АРМА повністю поглинуте корупцією. І про це говорять результати аудиту Рахункової палати, та деякі інші аспекти роботи цього відомства.

Аудитори Рахункової палати встановили, що вибірковою перевіркою процесів щорічного оцінювання службової діяльності працівників АРМА встановлено, що за результатами виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», в 2021 році, завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції АРМА оцінено на «відмінно» та в грудні 2021 року цій особі виплачено премію -19128,20 гривні.

Разом з тим відповідно до наказу АРМА від 20.07.2021 № 255/9-03-ос «Про накладення дисциплінарного стягнення» зазначеному працівникові оголошено догану у зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівника, а саме:

неповідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування АРМА декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

нестворення та незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону УкраЇни «Про запобігання корупціЇ».

Слід зазначити, що ці факти стосуються невиконання ключових показників результативності, ефективності та якості, визначених у пунктах 1 та 4 Завдань ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державноЇ служби категорії «Б» або «В», на 2021 рік, на підставі яких здійснювалося щорічне оцінювання. Це свідчить про формальне та необ’єктивне оцінювання службової діяльності державного службовця, що призвело до завищення такої оцінки та, як наслідок, до витрат 19,1 тис. грн з порушенням законодавства.

1

Частина 3 статті 131 Закону України "Про запобігання корупції" передбачає: Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

З цього слідує, що у 2021 році оцінювання результатів службової діяльності завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції АРМА провів Дмитро Жоравович - тимчасовий керівник АРМА, який "закрив очі" на оголошену догану завідувача сектору запобігання та виявлення корупції АРМА, що стосувалась виконання тих завдань, які були визначені цьому працівнику на 2021 рік. Фактично Дмитро Жоравович прийняв рішення, що має ознаки корупційного правопорушення.

Тепер зрозуміло чому такий наказ тво Голови АРМА Дмитра Жоравовича від 08.06.2022 № 135/9-03-ос "Про оголошення простою" був прийнятий, і ніхто з підлеглих Дмитра Жоравовича не заблокував його прийняття.

2

Тут треба сказати, що всі накази органів виконавчої влади візує особа, яка виконує функції уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в цьому державному органі. В АРМА наказ Жоравовича про оголошення простою візував саме Євген Турпак - завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції, який не знайшов жодного корупційного ризику в його змісті.

Але ми відкриємо очі суспільству та конкурсній комсії, яка має відібрати Голову АРМА на наступне.

Діючий склад Громради при АРМА запитував інформацію щодо підстав для оголошення простою двох структурних підрозділів АРМА - Відділу управління ризиками і Відділу забезпечення організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА.

3

4

Але насправді все було зовсім по-іншому.

Паралельно з оголошенням простою кадрові маніпулятори з АРМА запустили маховик скорочення посад. Так, саме скорочення. При цьому, вони назвали це зміною істотних умов державної служби. Хоча внаслідок зміни структури і штатного розпису АРМА посад, які займали працівники Відділу управління ризиками і Відділу забезпечення організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА, у новій структурі не було. Тому це не зміна істотних умов державної служби, а саме скорочення. Якби це було оформлено керіництвом АРМА через скорочення, потрібно було б проводити процедуру визначення осіб з більшою кваліфікацією та інтенсивністю праці, визначення тих працівників, які мають переважне право на залишенні на роботі. У такому випадку 100% постраждали б люди, які потрапили до АРМА вже при Жоравовичі, що очевидно не входило до планів "команди".

Накази про зміну структури, штатного розпису АРМА, зміну істотних умов державної служби, оголошення простою двох підрозділів АРМА готували начальник Управління персоналу АРМА Тетяна Рудяк і начальник Управління правового забезпечення Антон Чубенко, що забезпечували їх формальну законність та грамотність.

Так от, повернемось до простою та яку мету він виконав. Особам, які не погодились на зміну істотних умов державної служби по закону має бути виплачена вихідна допомога у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати. Як вона розраховується? За останні два місяці перед звільненням працівника, який не погодився на зміну істотних умов державної служби - так говорить відповідний Порядок обчислення середньої заробітної плати. При цьому в розрахунок цієї середньої заробітної плати беруться всі виплати, які входять у складову заробітної плати працівника за ці останні два місяці.

В чому фішка? У пункті 4 свого наказу про оголошення простою Жоравович надав доручення фінансовій службі АРМА час простою оплачувати працівникам у розмірі двах третин посадового окладу, надбавки за ранг і надбавки за вислугу років. Тобто, цим працівникам скасовано дві основні доплати, які були передбачені законом - місячна премія, і що найголовніше надбавка за інтенсивність праці, та майже вполовину зменшено посадовий оклад.

Такий кадровий лайфхак від Жоравовича дозволив зменшити працівникам, відправленим у простій, їх середньоденну заробітну плату, що прямо впливає на можливий розмір середньої заробітної плати та відповідно, вихідної допомоги тим особам, які відмовились від проходження державної служби після зміни їх істотних умов.

Тепер зрозуміло, що оголошення простою двох структурних підрозділів АРМА дозволило Жоравовичу та його "команді" реалізувати декілька цілей:

1) відправити у простій підрозділи, на яких вони більше не розраховують в майбутньому, що фактично є примусом до звільнення;

2) зекономити "зарплатні статті" кошторису АРМА, щоб собі та наближеним особам підвищити надбавки за інтенсивність праці, передбачити на грудень 2022 року вищий розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців АРМА у зв’язку із прийнятою квітневою постановою Кабміну, якою в АРМА забрали 14 млн. грн. на потреби оборони;

3) зменшити розмір середньої заробітної плати працівникам, які не погодились на зміну істотних умов державної служби (по факту - пропозиція переходу на нижчі посади), щоб розмір вихідної допомоги і грошової компенсації за невикористані щорічні основну і додаткову відпустки були суттєво нижчими, від тих, якими вони могли бути, якби простій не оголошувався, в рамках якого надбавка за інтенсивність праці та премія були скасовані.

Жодного з цих корупційних ризиків не помітив Євген Турпак - завідувач сектору запобігання та виявлення корупції АРМА, який погодив наказ про оголошення простою. Можливо тому, що Жоравович високо оцінив роботу Турпака за 2021 рік, незважаючи на оголошення йому догани за неналежне виконання посадових обов’язків ("закрив очі, забув" про оголошення догани)?

Іван Петруненко, незалежний оглядач
Аналитика

Теги