Kazachgate: klokkenluider levert info aan Frans parket over Reynders

Advocaat Alexis Deswaef die optreedt voor de klokkenluider in de zaak-Reynders heeft namens zijn cliënt twee opmerkelijke brieven verstuurd. Eén brief werd verstuurd naar de Franse onderzoeksrechter die eind vorige maand Patokh Chodiev in verdenking stelde voor witwassen. En andere brief vertrok naar de procureur-generaal in Bergen waar het Belgische luik van het ‘Kazachgate’ onderzoek zit. Centraal in in de correspondentie: een ontmoeting tussen Didier Reynders en Catherine Degoul.

Advocate Degoul verleent haar medewerking aan het lopend gerechtelijk onderzoek in Frankrijk. Ze bevestigde aan het Franse gerecht dat zijzelf en één van haar vertrouwelingen, op vraag van Chodiev achtereenvolgens 800.000 euro en 5 miljoen euro cash smeergeld betaalde in hotels in Frankrijk en Zwitserland. Dat geld kwam onder meer terecht bij wijlen Armand De Decker (MR).

https://gramotey.com